Om Osby Glas

Osby Glas har sedan starten 1934 växt till att idag vara en av de ledande fristående planglasföretagen i Sverige. Vid starten var verksamheten inriktad på serviser och prydnadsglas, men under 1940-60 övergick verksamheten successivt till att gälla byggnadsglas.

Vi omsätter ca 120 MSEK och har drygt 60 anställda. Från och med våren 2015 ägs Osby Glas AB av Beijer Industriutveckling AB.
Genom vårt delägarskap i UAB Stronglasas i Litauen, kompletteras våra resurser i Osby, med en rad viktiga produktionskapaciteter, ex roller coating, screen printing och härdat/laminerat glas.